Thỏa thuận

 • Đặt hàng trước 24 giờ

 • Chọn loại bia của bạn từ dưới giá

 • Gửi đơn hàng của bạn cho chúng tôi vào kinhdoanh.krs@gmail.com hoặc điền vào mẫu dưới đây

 • Bạn sẽ nhận được tủ lạnh và thùng tại địa điểm của bạn trong 1 ngày

 • Tủ lạnh và keg sẽ được lấy lại vào ngày hôm sau và bất kỳ loại bia nào chưa sử dụng sẽ được và đưa cho người thuê

 • Phí giao hàng VND:

  • Quận 1: 480.000

  • Quận 2: 300.000

  • Quận 4/5/7/10: 700.000

Leave a Comment

Your email address will not be published.